Suchergebnisse
14 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
14
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
14

Ihre Suche:
ArchFile...
14 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
14
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
14
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1903
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1903Laufzeit: 1903
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1900
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1900Laufzeit: 1900
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1902
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1902Laufzeit: 1902
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1914
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1914Laufzeit: 1914
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1912
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1912Laufzeit: 1912
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1913
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1913Laufzeit: 1913
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1910
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1910Laufzeit: 1910
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1911
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1911Laufzeit: 1911
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1908
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1908Laufzeit: 1908
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1909
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1909Laufzeit: 1909
thulb-logo