Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1825
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1825Laufzeit: 1825
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1832
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1832Laufzeit: 1832
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1831
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1831Laufzeit: 1831
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1830
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1830Laufzeit: 1830
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1829
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1829Laufzeit: 1829
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1835
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1835Laufzeit: 1835
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1834
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1834Laufzeit: 1834
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1833
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1833Laufzeit: 1833
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1828
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1828Laufzeit: 1828
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1827
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1827Laufzeit: 1827
thulb-logo-gray