Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1826
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1826Laufzeit: 1826
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1843
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1843Laufzeit: 1843
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1842
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1842Laufzeit: 1842
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1841
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1841Laufzeit: 1841
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1840
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1840Laufzeit: 1840
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1845
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1845Laufzeit: 1845
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1844
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1844Laufzeit: 1844
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1839
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1839Laufzeit: 1839
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1838
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1838Laufzeit: 1838
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1837
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1837Laufzeit: 1837
thulb-logo-gray