Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1738
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1738Laufzeit: 1738
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1739
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1739Laufzeit: 1739
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1737
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1737Laufzeit: 1737
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1741
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1741Laufzeit: 1741
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1742
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1742Laufzeit: 1742
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1740
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1740Laufzeit: 1740
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1736
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1736Laufzeit: 1736
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1746
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1746Laufzeit: 1746
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1745
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1745Laufzeit: 1745
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1749
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1749Laufzeit: 1749
thulb-logo-gray