Suchergebnisse
256 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
256
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
256

Ihre Suche:
ArchFile...
256 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
256
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
256
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1716
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1716Laufzeit: 1716
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1846
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1846Laufzeit: 1846
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1715
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1715Laufzeit: 1715
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1845
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1845Laufzeit: 1845
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1844
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1844Laufzeit: 1844
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1714
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1714Laufzeit: 1714
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1713
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1713Laufzeit: 1713
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1843
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1843Laufzeit: 1843
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1712
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1712Laufzeit: 1712
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1842
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1842Laufzeit: 1842
thulb-logo-gray