Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1826
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1826Laufzeit: 1826
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1825
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1825Laufzeit: 1825
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1829
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1829Laufzeit: 1829
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1828
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1828Laufzeit: 1828
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1827
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1827Laufzeit: 1827
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1833
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1833Laufzeit: 1833
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1832
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1832Laufzeit: 1832
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1831
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1831Laufzeit: 1831
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1830
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1830Laufzeit: 1830
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1837
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1837Laufzeit: 1837
thulb-logo