Suchergebnisse
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21

Ihre Suche:
ArchFile...
21 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
21
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
21
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1673
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1673Laufzeit: 1673
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1674
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1674Laufzeit: 1674
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1660
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1660Laufzeit: 1660
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1661
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1661Laufzeit: 1661
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1655
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1655Laufzeit: 1655
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1656
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1656Laufzeit: 1656
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1658
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1658Laufzeit: 1658
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1659
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1659Laufzeit: 1659
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1652
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1652Laufzeit: 1652
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Bestattungen 1653
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_ST_1653Laufzeit: 1653
thulb-logo-gray