Suchergebnisse
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669

Ihre Suche:
ArchFile...
669 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
669
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
669
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1775
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1775Laufzeit: 1775
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1776
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1776Laufzeit: 1776
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1777
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1777Laufzeit: 1777
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1677
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1677Laufzeit: 1677
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1678
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1678Laufzeit: 1678
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1679
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1679Laufzeit: 1679
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1680
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1680Laufzeit: 1680
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1727
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1727Laufzeit: 1727
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1729
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1729Laufzeit: 1729
Löberschütz Kirchenbuch Taufen 1573
Kirchenarchiv Jena, Löberschütz, Nr. SJE_LSC_KB_TA_1573Laufzeit: 1573
thulb-logo-gray