Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1762
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1762Laufzeit: 1762
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1769
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1769Laufzeit: 1769
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1768
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1768Laufzeit: 1768
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1767
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1767Laufzeit: 1767
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1766
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1766Laufzeit: 1766
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1761
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1761Laufzeit: 1761
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1760
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1760Laufzeit: 1760
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1774
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1774Laufzeit: 1774
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1773
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1773Laufzeit: 1773
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1772
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1772Laufzeit: 1772
thulb-logo-gray