Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
ArchFile...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Cospeda Kirchenbuch Bestattungen 1708
Kirchenarchiv Jena, Cospeda, Nr. SJE_COS_KB_ST_1708Laufzeit: 1708
preview not available
Cospeda Kirchenbuch Bestattungen 1709
Kirchenarchiv Jena, Cospeda, Nr. SJE_COS_KB_ST_1709Laufzeit: 1709
preview not available
Cospeda Kirchenbuch Bestattungen 1710
Kirchenarchiv Jena, Cospeda, Nr. SJE_COS_KB_ST_1710Laufzeit: 1710
preview not available
Cospeda Kirchenbuch Bestattungen 1711
Kirchenarchiv Jena, Cospeda, Nr. SJE_COS_KB_ST_1711Laufzeit: 1711
thulb-logo-gray