Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1756
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1756Laufzeit: 1756
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1755
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1755Laufzeit: 1755
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1754
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1754Laufzeit: 1754
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1753
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1753Laufzeit: 1753
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1752
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1752Laufzeit: 1752
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1751
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1751Laufzeit: 1751
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1750
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1750Laufzeit: 1750
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1765
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1765Laufzeit: 1765
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1764
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1764Laufzeit: 1764
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1763
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1763Laufzeit: 1763
thulb-logo-gray