Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1766
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1766Laufzeit: 1766
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1773
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1773Laufzeit: 1773
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1772
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1772Laufzeit: 1772
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1771
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1771Laufzeit: 1771
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1770
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1770Laufzeit: 1770
thulb-logo-gray