Suchergebnisse
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98

Ihre Suche:
ArchFile...
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1784
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1784Laufzeit: 1784
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1789
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1789Laufzeit: 1789
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1788
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1788Laufzeit: 1788
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1783
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1783Laufzeit: 1783
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1782
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1782Laufzeit: 1782
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1781
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1781Laufzeit: 1781
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1780
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1780Laufzeit: 1780
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1798
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1798Laufzeit: 1798
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1797
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1797Laufzeit: 1797
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1796
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1796Laufzeit: 1796
thulb-logo