Suchergebnisse
46 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
46
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
46

Ihre Suche:
ArchFile...
46 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
46
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
46
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1691
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1691Laufzeit: 1691
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1690
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1690Laufzeit: 1690
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1689
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1689Laufzeit: 1689
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1688
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1688Laufzeit: 1688
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1687
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1687Laufzeit: 1687
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1686
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1686Laufzeit: 1686
thulb-logo