Suchergebnisse
896 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
896
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
896

Ihre Suche:
ArchFile...
896 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
896
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
896
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1874
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1874Laufzeit: 1874
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1873
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1873Laufzeit: 1873
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1872
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1872Laufzeit: 1872
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1871
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1871Laufzeit: 1871
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1870
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1870Laufzeit: 1870
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1869
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1869Laufzeit: 1869
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1868
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1868Laufzeit: 1868
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1867
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1867Laufzeit: 1867
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1866
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1866Laufzeit: 1866
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1865
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1865Laufzeit: 1865
thulb-logo-gray