Suchergebnisse
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23

Ihre Suche:
ArchFile...
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Bestattungen 1839
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_ST_1839Laufzeit: 1839
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Bestattungen 1838
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_ST_1838Laufzeit: 1838
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Bestattungen 1837
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_ST_1837Laufzeit: 1837
thulb-logo-gray