Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1837
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1837Laufzeit: 1837
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1838
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1838Laufzeit: 1838
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1832
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1832Laufzeit: 1832
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1833
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1833Laufzeit: 1833
Vierzehnheiligen Kirchenbuch Taufen 1834
Kirchenarchiv Jena, Vierzehnheiligen, Nr. SJE_VZH_KB_TA_1834Laufzeit: 1834
thulb-logo-gray