Suchergebnisse
17 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
17
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
17

Ihre Suche:
ArchFile...
17 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
17
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
17
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1905
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1905Laufzeit: 1905
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1904
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1904Laufzeit: 1904
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1903
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1903Laufzeit: 1903
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1909
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1909Laufzeit: 1909
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1908
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1908Laufzeit: 1908
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1906
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1906Laufzeit: 1906
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1913
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1913Laufzeit: 1913
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1912
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1912Laufzeit: 1912
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1911
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1911Laufzeit: 1911
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1910
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1910Laufzeit: 1910
thulb-logo-gray