Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Altengönna Kirchenbuch Taufen 1821
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1821Laufzeit: 1821
Altengönna Kirchenbuch Taufen 1814
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1814Laufzeit: 1814
Altengönna Kirchenbuch Taufen 1813
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1813Laufzeit: 1813
Altengönna Kirchenbuch Taufen 1816
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1816Laufzeit: 1816
Altengönna Kirchenbuch Taufen 1817
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1817Laufzeit: 1817
Altengönna Kirchenbuch Taufe 1806
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1806Laufzeit: 1806
Altengönna Kirchenbuch Taufe 1804
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1804Laufzeit: 1804
Altengönna Kirchenbuch Taufe 1805
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1805Laufzeit: 1805
Altengönna Kirchenbuch Taufe 1801
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1801Laufzeit: 1801
Altengönna Kirchenbuch Taufe 1802
Kirchenarchiv Jena, Altengönna, Nr. SJE_ALG_KB_TA_1802Laufzeit: 1802
thulb-logo-gray