Suchergebnisse
227 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
227
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
227

Ihre Suche:
ArchFile...
227 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
227
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
227
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1761
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1761Laufzeit: 1761
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1880
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1880Laufzeit: 1880
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1762
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1762Laufzeit: 1762
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1828
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1828Laufzeit: 1828
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1833
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1833Laufzeit: 1833
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1834
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1834Laufzeit: 1834
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1831
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1831Laufzeit: 1831
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1832
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1832Laufzeit: 1832
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1827
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1827Laufzeit: 1827
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1881
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1881Laufzeit: 1881
thulb-logo-gray