Suchergebnisse
227 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
227
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
227

Ihre Suche:
ArchFile...
227 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
227
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
227
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1924
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1924Laufzeit: 1924
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1921
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1921Laufzeit: 1921
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1920
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1920Laufzeit: 1920
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1922
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1922Laufzeit: 1922
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1864
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1864Laufzeit: 1864
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1866
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1866Laufzeit: 1866
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1865
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1865Laufzeit: 1865
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1868
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1868Laufzeit: 1868
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1867
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1867Laufzeit: 1867
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1875
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1875Laufzeit: 1875
thulb-logo-gray