Suchergebnisse
27 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
27
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
27

Ihre Suche:
ArchFile...
27 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
27
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
27
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1802
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1802Laufzeit: 1802
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1800
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1800Laufzeit: 1800
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1806
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1806Laufzeit: 1806
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1807
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1807Laufzeit: 1807
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1803
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1803Laufzeit: 1803
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1804
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1804Laufzeit: 1804
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1801
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1801Laufzeit: 1801
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1823
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1823_2Laufzeit: 1823
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1824
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1824_2Laufzeit: 1824
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1809
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1809Laufzeit: 1809
thulb-logo-gray