Suchergebnisse
76 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
76
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
76

Ihre Suche:
ArchFile...
76 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
76
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
76
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1744
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1744Laufzeit: 1744
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1745
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1745Laufzeit: 1745
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1746
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1746Laufzeit: 1746
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1747
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1747Laufzeit: 1747
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1748
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1748Laufzeit: 1748
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1741
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1741Laufzeit: 1741
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1742
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1742Laufzeit: 1742
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1743
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1743Laufzeit: 1743
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1755
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1755Laufzeit: 1755
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1756
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1756Laufzeit: 1756
thulb-logo-gray