Suchergebnisse
100 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
100
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
100

Ihre Suche:
ArchFile...
100 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
100
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
100
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1819
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1819Laufzeit: 1819
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1820
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1820Laufzeit: 1820
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1821
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1821Laufzeit: 1821
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1822
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1822Laufzeit: 1822
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1823
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1823Laufzeit: 1823
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1824
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1824Laufzeit: 1824
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1825
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1825Laufzeit: 1825
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1826
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1826Laufzeit: 1826
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1827
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1827Laufzeit: 1827
Lichtenhain Kirchenbuch Trauungen 1828
Kirchenarchiv Jena, Lichtenhain, Ammerbach, Nennsdorf, Nr. SJE_LIC_KB_TR_1828Laufzeit: 1828
thulb-logo-gray