Suchergebnisse
55 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
55
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
55

Ihre Suche:
ArchFile...
55 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
55
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
55
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1642
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1642Laufzeit: 1642
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1646
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1646Laufzeit: 1646
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1643
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1643Laufzeit: 1643
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1645
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1645Laufzeit: 1645
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1649
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1649Laufzeit: 1649
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1650
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1650Laufzeit: 1650
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1647
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1647Laufzeit: 1647
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1648
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1648Laufzeit: 1648
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1652
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1652Laufzeit: 1652
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1653
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1653Laufzeit: 1653
thulb-logo-gray