Suchergebnisse
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23

Ihre Suche:
ArchFile...
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1655
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1655Laufzeit: 1655
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1654
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1654Laufzeit: 1654
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1653
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1653Laufzeit: 1653
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1652
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1652Laufzeit: 1652
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1659
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1659Laufzeit: 1659
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1658
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1658Laufzeit: 1658
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1657
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1657Laufzeit: 1657
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1656
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1656Laufzeit: 1656
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1651
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1651Laufzeit: 1651
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1650
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1650Laufzeit: 1650
thulb-logo-gray