Suchergebnisse
99 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
99
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
99

Ihre Suche:
ArchFile...
99 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
99
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
99
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1813
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1813Laufzeit: 1813
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1812
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1812Laufzeit: 1812
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1811
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1811Laufzeit: 1811
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1810
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1810Laufzeit: 1810
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1817
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1817Laufzeit: 1817
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1816
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1816Laufzeit: 1816
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1815
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1815Laufzeit: 1815
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1814
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1814Laufzeit: 1814
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1819
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1819Laufzeit: 1819
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1820
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1820Laufzeit: 1820
thulb-logo-gray