Suchergebnisse
140 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
140
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
140

Ihre Suche:
ArchFile...
140 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
140
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
140
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1691
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1691Laufzeit: 1691
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1686
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1686Laufzeit: 1686
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1687
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1687Laufzeit: 1687
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1688
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1688Laufzeit: 1688
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1690
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1690Laufzeit: 1690
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1680
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1680Laufzeit: 1680
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1682
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1682Laufzeit: 1682
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1684
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1684Laufzeit: 1684
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1685
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1685Laufzeit: 1685
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1679
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1679Laufzeit: 1679
thulb-logo-gray