Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
ArchFile...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1886
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1886Laufzeit: 1886
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1884
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1884Laufzeit: 1884
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1885
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1885Laufzeit: 1885
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1882
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1882Laufzeit: 1882
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1883
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1883Laufzeit: 1883
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1881
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1881Laufzeit: 1881
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1879
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1879Laufzeit: 1879
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1880
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1880Laufzeit: 1880
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1877
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1877Laufzeit: 1877
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1878
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1878Laufzeit: 1878
thulb-logo