Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1799
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1799Laufzeit: 1799
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1794
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1794Laufzeit: 1794
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1797
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1797Laufzeit: 1797
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1798
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1798Laufzeit: 1798
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1795
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1795Laufzeit: 1795
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1792
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1792Laufzeit: 1792
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1793
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1793Laufzeit: 1793
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1796
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1796Laufzeit: 1796
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1790
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1790Laufzeit: 1790
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1791
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1791Laufzeit: 1791
thulb-logo-gray