Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1828
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1828Laufzeit: 1828
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1833
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1833Laufzeit: 1833
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1834
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1834Laufzeit: 1834
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1831
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1831Laufzeit: 1831
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1832
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1832Laufzeit: 1832
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1827
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1827Laufzeit: 1827
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1836
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1836Laufzeit: 1836
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1837
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1837Laufzeit: 1837
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1843
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1843Laufzeit: 1843
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1825
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1825Laufzeit: 1825
thulb-logo-gray