Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1864
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1864Laufzeit: 1864
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1866
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1866Laufzeit: 1866
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1865
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1865Laufzeit: 1865
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1868
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1868Laufzeit: 1868
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1867
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1867Laufzeit: 1867
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1874
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1874Laufzeit: 1874
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1870
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1870Laufzeit: 1870
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1869
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1869Laufzeit: 1869
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1872
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1872Laufzeit: 1872
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1871
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1871Laufzeit: 1871
thulb-logo-gray