Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1880
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1880Laufzeit: 1880
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1881
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1881Laufzeit: 1881
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1891
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1891Laufzeit: 1891
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1897
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1897Laufzeit: 1897
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1898
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1898Laufzeit: 1898
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1895
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1895Laufzeit: 1895
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1899
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1899Laufzeit: 1899
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1888
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1888Laufzeit: 1888
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1885
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1885Laufzeit: 1885
Golmsdorf Kirchenbuch Trauungen 1886
Kirchenarchiv Jena, Golmsdorf, Nr. SJE_GOL_KB_TR_1886Laufzeit: 1886
thulb-logo-gray