Suchergebnisse
11 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
11
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
11

Ihre Suche:
componen...
11 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
11
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
11
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1664
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1664Laufzeit: 1664
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1663
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1663Laufzeit: 1663
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1667
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1667Laufzeit: 1667
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1666
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1666Laufzeit: 1666
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1665
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1665Laufzeit: 1665
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1671
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1671Laufzeit: 1671
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1670
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1670Laufzeit: 1670
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1669
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1669Laufzeit: 1669
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1668
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1668Laufzeit: 1668
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1674
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1674Laufzeit: 1674
thulb-logo-gray