Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1858
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1858Laufzeit: 1858
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1857
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1857Laufzeit: 1857
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1856
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1856Laufzeit: 1856
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1855
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1855Laufzeit: 1855
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1854
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1854Laufzeit: 1854
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1853
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1853Laufzeit: 1853
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1852
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1852Laufzeit: 1852
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1851
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1851Laufzeit: 1851
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1850
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1850Laufzeit: 1850
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1874
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1874Laufzeit: 1874
thulb-logo-gray