Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1804
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1804Laufzeit: 1804
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1802
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1802Laufzeit: 1802
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1800
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1800Laufzeit: 1800
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1801
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1801Laufzeit: 1801
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1820
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1820Laufzeit: 1820
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1821
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1821Laufzeit: 1821
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1818
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1818Laufzeit: 1818
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1819
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1819Laufzeit: 1819
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1824
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1824Laufzeit: 1824
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Bestattungen 1822
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_ST_1822Laufzeit: 1822
thulb-logo-gray