Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
componen...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1749
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1749Laufzeit: 1749
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1748
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1748Laufzeit: 1748
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1725
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1725Laufzeit: 1725
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1729
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1729Laufzeit: 1729
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1728
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1728Laufzeit: 1728
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1727
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1727Laufzeit: 1727
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1726
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1726Laufzeit: 1726
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1732
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1732Laufzeit: 1732
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1731
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1731Laufzeit: 1731
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1730
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1730Laufzeit: 1730
thulb-logo