Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
componen...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1776
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1776Laufzeit: 1776
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1775
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1775Laufzeit: 1775
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1779
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1779Laufzeit: 1779
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1778
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1778Laufzeit: 1778
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1777
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1777Laufzeit: 1777
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1787
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1787Laufzeit: 1787
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1786
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1786Laufzeit: 1786
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1785
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1785Laufzeit: 1785
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1784
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1784Laufzeit: 1784
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1789
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1789Laufzeit: 1789
thulb-logo