Benutzer: Nicht angemeldet
Oelknitz » Kirchenbuch » Bestattungen » 17. Jh. » 1675-1699
ÜbersichtOelknitz » Kirchenbuch » Bestattungen » 17. Jh. » 1675-1699

Akte

Zitierweise:Oelknitz, Kirchenbuch, Nr.SJE_OEL_KB_ST_1675